Pauwer2U Women
9Z Methode

Voor Vrouwen in een financieel kwetsbare situatie

5Z training Womenpauwer heeft als doel vrouwen op weg helpen naar werk en (economische) zelfredzaamheid. Dit wordt gedaan door middel van een bewustwordingstraining, gestoeld op de 5 Z’en: zelfbewustzijn, zelfverantwoordelijkheid, zelfwaarde, zelfvertrouwen en zelfredzaamheid.

Vanuit het Kracht on Tour project in de gemeente Eindhoven heeft Pauwer2U haar methode doorontwikkeld tot de Pauwer2U Women / 9 Z methode.

De 9Z methode duurt 26 weken, en bestaat uit 13 groepsbijeenkomsten en 13 individuele coaching sessies.

De afsluiting van het traject is een matchdiner (i.s.m. Economische zaken gemeente en Werkgeversservicepunt), waarin de deelnemers worden gekoppeld aan een succesvolle werkende vrouw met een groot netwerk. Zij introduceert de deelneemster in haar netwerk en coacht de deelneemster gedurende 3 maanden om meer (economisch) zelfredzaam te worden.

Hiernaast hebben de vrouwen zelf hun eigen Samenkrachtgroep opgericht waarbij ze elkaar ondersteunen, motiveren en adviseren.

De methode komt tot stand door middel van de volgende elementen:

 • Vraaggericht
 • Er wordt gewerkt op 3 niveaus (mentaal, fysiek en emotioneel)
 • Jij in relatie tot jouw omgeving
 • Grondig en duurzaam
 • Gestaltleren

Gestaltleren

 • Expressie van jouw binnenwereld naar de buitenwereld
 • De kracht en symboliek van eigen ruimte innemen
 • De kracht van beelden en metaforen
 • Groeifeedback/ uitdagingen/experimenten
 • Fundament waar sta jij voor krijgt vorm in de 9 Z gebieden
 • Eigenen van jouw talenten
 • Steen voor steen een brug vanuit jouw talenten naar een werkomgeving

Karakteristieken

 • Vraaggericht en in co-creatie met kandidaten
 • Ophaalbijeenkomst
 • 3D interview (levensgebieden, eigen wijsheid, ervaring en deskundigheid
 • Deelname op basis van persoonlijk commitment en eigen motivatie
 • Procesbegeleiding van groep op universele vrouwenthema’s en kracht
 • Verdieping persoonlijke thema’s door individuele procesgerichte coaching
 • Duur 26 weken, 13 groepsbijeenkomsten en 13 individuele coaching sessies
 • Matchdiner met succesvolle werkende vrouwen, die hun netwerk opstellen en de kandidaat als coachee meenemen (i.s.m. Economische zaken gemeente en Werkgeversservicepunt)
 • 3 maanden coachee van succesvolle werkende vrouw
 • Oprichten van een duurzame Samenkrachtgroep, die elkaar steunt, helpt, motiveert en adviseert
 • Kosten per deelnemer € 3600. Minimumaantal deelnemers 6, maximumaantal deelnemers 10

Voor nadere informatie kom ik graag langs om een dynamische powerpoint presentatie te laten zien.

Astrid laat bij het aanpakken van verschillende zaken enorme wilskracht zien bij het bereiken van de door haar gestelde doelen. Ze zet haar creatieve eigenschap vaak in om te komen tot pionierende manieren om problemen zorgvuldig aan te pakken.
MAURICE
Maurice was een klant van Astrid

Neem vrijblijvend contact op voor een kennismakings gesprek