Begrippenlijst

De grondlegger van Gestalttherapie

Gestalttherapie is een directe, procesmatige en praktische vorm van psychotherapie. Contact maken met jezelf, de therapeut en de omgeving staat daarin centraal. Het woord ‘gestalt’ betekent in het Duits ‘gedaante’ of ‘zinvol geheel’. In de context van gestalttherapie wordt hier gerefereerd naar het totaalbeeld van de mens die meer ervaart dan zijn gevoelens, gedachten en vaardigheden alleen.

Een cliënt met psychische klachten ervaart ‘zichzelf’ op een bepaalde manier. Dit is een belangrijk gegeven binnen de gestalttherapie, want de klachten komen voort uit blokkades binnen het geheel. Door het doorwerken van deze blokkades in een thema, maakt de client het thema “rond”. Er ontstaat er ruimte voor een nieuw (leer) thema.

Oefenen, ervaren om je besef en je bewustzijn in je situatie te vergroten en je contactmogelijkheden te verbeteren.

Basisprincipe vanuit de Gestaltmatige benadering; in het hier en nu doet alles zich voor wat er is.

Basisprincipe vanuit de Gestaltmatige benadering; tussen ik en jij doet alles zich voor wat er is.

Dat thema, issue, situatie, wat de meeste aandacht, zorg, energie vraagt op dit moment.

Integraal, de mens in zijn geheel (fysiek, mentaal, verstandelijk en emotioneel) in relatie met zijn/haar omgeving (context).

Een duiding voor hetgeen wat jij op dat moment te leren hebt, wat de rode draad is in je dag of levensperiode.

“Een vorm waarbij de kandidaat in gesprek gaat met haar innerlijke criticus en/of persoon waarmee zij een issue heeft. In wezen gaat zij in gesprek met haar verschillende delen van zichzelf, die ze uit projecteert.”

www.voicedialogueworld.com

De kracht, die uit jou komt, uit jouw hele lijf, geaard en authentiek. Energetisch voelbaar.

Naar buiten brengen van wat er zich voordoet in jouw innerlijke wereld /binnenwereld (stem, dans, beweging, mimiek, lichaamshouding, met of zonder behulp van materialen.

Door wat er in je omgaat naar buiten te brengen, uit je je, geef je vorm, dit kun je materialiseren door deze vorm uit te beelden door middel van tekening, schilderij, klei, hout, steen etc. (met gebruik van materialen).

Een (her) ontdekt talent toe-eigenen door hier vorm aan te geven (leven, expressie en/of materialisatie ). Hierdoor ontstaat er een totem. Een tastbare ( dagelijkse) herinnering aan jouw kracht en wijsheid.

In overeenstemming brengen, kloppend krijgen, zonder ruis, verstoring, in 1 lijn…

In je dromen spreekt je onderbewustzijn. Alle personen, situaties, symbolen duiden een richting, willen een thema, leerpunt in je bewustzijn brengen.

In contact met de ander, wordt er veel geprojecteerd. Alles wat jij echter op de ander projecteert, vraag om heling en erkenning als een deel van jou.

Je lichaam is jouw tempel, hier gaan al jouw gevoelens en emoties doorheen. Het is ook jouw blauwdruk aan ervaringen. Door bewust beweging en gebaren te vergroten en te herhalen krijg je meer gevoel en bewustzijn in wat er werkelijk in je omgaat in diepere lagen/grondtonen.

Alles in het leven is in beweging, is energie en dus in proces. Het is een Mindfuck om te stellen dat iets af is. De bedoeling is dat je elke dag mag kijken/meegaan/bij stuurt in wat er te leren valt.

Zit je vast in een bepaalde periode van je leven, draai je op de automatische piloot, wil je meer aan jouw eigen roer komen te staan, dan begint dat met beweging. Door te gaan wandelen zet je letterlijk en figuurlijk de eerste stap en stappen op weg naar bewustzijn en groei.

Het werken in de natuur, buitenlucht ondersteunt het persoonlijke proces van de kandidaat

In het uit projecteren op de omgeving ontstaat klink en klaar de situatie/thema war de kandidaat mee worstelt. Met hulp van de omgeving wordt dit thema aangepakt en doorwerkt

Jouw eigen thema, leg of zet je bij de ander. Contact verstorend aangezien je de ander een beeld toebedicht. Dit beeld houdt de ander gevangen en staat open contact in de weg. Begin dus bij jezelf in plaats het bij de ander te leggen.

De kracht van een beeld, wat woordelijk niet te omschrijven is.

Een beeld met een betekenisdrager collectief, cultureel en/of individueel

Neem vrijblijvend contact op voor een kennismakings gesprek